aarstiderne

Aarstiderne A/S, Krogerup og Kølster Malt & Øl

Aarstiderne er vært for vores virksomhed, vi har til huse og vi har samarbejde, tæt samarbejde.
De fysiske rammer er Krogerup Avlsgaard i Humlebæk – af alle steder. Der er vild humle i vores smukke omegn. Gården forpagtes og drives af Aarstiderne A/S og ejes af Staten. Rammerne er vidunderlige med bryggeriet i det gamle mejeri og malteriet i den gamle grisestald. Kornet dyrkes skiftende på de forskellige marker i det fredede herregårdslandskab, og efter høsten opbevares det i vores siloer i den fantastiske gule trælade fra 1910. Smukkere rammer kan dårligt tænkes.

Vi er – naturligvis – fælles om økologien, og om vores passion for at skabe en fuldkommen nærhed i mellem mark og mund. Alle i området kender det fantastiske projekt for børn ’Haver til Maver’. Her er øllet ikke i spil, men kan der tænkes en mere spændende indgang til de voksnes verden end at oversætte den mark de går og står på til øl, som kan drikkes på stedet eller sendes ud med Aarstidernes herlige kasser.

Nu er vores bryggeri ikke større, end at der skal særlige muskler til for at følge med afsætningen i Aarstiderne. Blandt andet derfor har vi indledt et nært samarbejde med Herslev Bryghus ved Roskilde.
Herslev vil det samme, nemlig brygge øl af egne økologiske råvarer, og de kan opskalere bryggeprocessen og producere en mindre flaske. Sammen med Herslev tilbyder vi således også et broget sortiment af forskellige bryg på ½ l flaske til Aarstidernes kunder. Samtidig tilbyder vi øl fra vores bryggeri på Krogerup i kasserne som såkaldt ’ekstravare’. Du kan købe øllet i butikken på Krogerup og du kan nyde øllet til alle stedets arrangementer. Og vi har gerne døren åben når vi brygger, så du kan kigge indenfor.

Ellers besøg efter nærmere aftale. Henvendelse til Henrik kølster 40152927 el. hk@koelster.dk

Leave a Reply

Your email address will not be published.